Múzeum TANAPu chce sprístupniť expozície aj pre nepočujúcich či nevidiacich

Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici čaká v tomto roku informačná debarierizácia. Expozície chce viac sprístupniť pre nepočujúcich a ľudí s mentálnym postihnutím, ale aj pre nevidiacich a slabozrakých.

29.01.2024 13:00
debata

Pomôcť v tomto smere majú napríklad videá a virtuálni sprievodcovia s tlmočníkom v posunkovom jazyku, či informačné tabule a iné materiály v Braillovom písme.

Na tento zámer by malo ísť viac ako 41-tisíc eur, vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Debarierizáciu označilo múzeum za kľúčový prvok environmenta?lnej vy?chovy v ra?mci spri?stupn?ovania kultu?ry znevy?hodneny?m skupina?m.

Projekt múzea nazvaný Informačná debarierizácia múzea sa zameriava na zavádzanie nových trendov v oblasti environmentálnej výchovy a využíva moderné technológie.

„Múzeum TANAPu prezentuje dedičstvo Tatranského národného parku a chce byť prístupné pre všetkých vrátane osôb so špeciálnymi potrebami,“ uvádza sa v materiáloch k projektu. Múzeum chce prostredníctvom neho podporiť výchovu a zvýšiť environmentálne povedomie.

V rámci projektu sú plánované spomínané opatrenia pre nepočujúcich a osoby s mentálnymi poruchami, zámerom je ponúknuť im rovnocenný prístup k múzeu. Múzeum tak chce zaobstarať virtuálneho sprievodcu obsahujúceho 27 videí v posunkovom jazyku, ktorý bude popisovať tematické bloky v expozícii, doplnené o titulky.

Počíta tiež so zážitkovou mapou obsahujúcou súbor piktogramov či taktilnými predmetmi, teda modelmi živočíchov, biotopov i neživej prírody.

Pre sprístupnenie expozícií pre nevidiacich či slabozrakých chce múzeum nechať inštalovať reliéfnu mapu popisujúcu rozmiestnenie expozícií, doplnenú o audio komentár.

Poslúžiť by im mal aj upravený dokumentárny film s audiokomentárom doplnený okrem iného o posunkové tlmočenie pre nepočujúcich.

Reliéfne grafiky a modely majú umožniť hmatový zážitok z expozície, komentáre poskytnúť podrobný popis expozícií a diel. Pribudnú napríklad aj popisné tabule či Atlas rastlín v Braillovom písme.

debata chyba
Viac na túto tému: #nepočujúci #TANAP #nevidiaci #Múzeum TANAPu