Rok 2020 prinesie do Starej Ľubovne aj ďalší rozvoj cyklistickej infraštruktúry

Aktivity samosprávy zamerané na rozvoj cyklodopravy v Starej Ľubovni prinášajú čoraz viac výsledkov. Vďaka dotáciám Ministerstva dopravy a výstavby SR pribudne na území mesta nielen ďalší úsek cyklotrasy, ale aj nové cyklistické stojany a cykloprístrešky. Informovala o tom koordinátorka projektov Miriama Varcholová z tamojšieho mestského úradu.

13.02.2020 13:00
debata

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo začiatkom septembra 2019 tri rôzne výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Naše mesto sa zapojilo do dvoch z nich – jedna bola zameraná na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcie cyklistickej komunikácie, tá druhá na doplnkovú cyklistickú infraštruktúru, objasnila Varcholová.

Začiatkom februára tohto roku zverejnil rezort zoznam schválených žiadostí, pričom samospráva sa môže tešiť z úspechu oboch predložených žiadostí.

V Starej Ľubovni tak pribudne nový, takmer 433 metrov dlhý úsek cyklistickej komunikácie s asfaltovým povrchom. Tá bude viesť od lávky cez rieku Poprad k miestnej komunikácii III/3153 na Továrenskej ulici.

Odtiaľ je možný plynulý prejazd do priemyselnej zóny mesta, na vlakovú a autobusovú stanicu. Prípadne môžu cyklisti ďalej pokračovať po ceste I/68 v smere na Poprad alebo Prešov.

Prostredníctvom druhého projektu pribudne na území mesta 17 cyklistických stojanov a desať krytých cykloprístreškov, ktoré sú rozdelené na dva typy v závislosti od veľkosti krytej plochy, konkretizovala Varcholová s tým, že cykloprístrešky budú osadené predovšetkým v areáloch základných a stredných škôl, cyklostojany na verejných priestranstvách na Námestí sv. Mikuláša, pred Ľubovnianskou nemocnicou, či mestským a okresným úradom.

Výška poskytnutých dotácií na realizáciu oboch zámerov predstavuje 95 percent z celkových nákladov, ktoré sú dohromady na úrovni takmer 270.000 eur.

Stavebné úpravy, ktoré sú predmetom projektov, plánujeme uskutočniť v období od mája do októbra tohto roku.

Veľmi pozitívne vnímame rozhodnutie ministerstva ako poskytovateľa dotácií, keďže aktivity v rámci schválených projektov skutočne prinesú zvýšenie kvality cyklistickej infraštruktúry v Starej Ľubovni, zhodnotil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Výsledkom rozvoja cyklodopravy ako jedného z efektívnejších spôsobov mobility je podľa neho zníženie dopravného zaťaženia, predovšetkým v smere zo sídliska Západ na Továrenskú ulicu, zlepšenie kvality ovzdušia, ale i budovanie zdravého životného štýlu obyvateľov.

V priebehu nasledujúcich týždňov samosprávu čaká vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných úprav, od ktorého sa bude odvíjať harmonogram jednotlivých prác.

debata chyba
Viac na túto tému: #cyklodoprava #Stará Ľubovňa