Cestovné poistenie: súčasť batožiny ako plavky alebo hrebeň

Plánujete si už dovolenku a vyberáte si hlavne podľa rezortu, vzhľadu hotela či kvality jeho služieb? Na spokojný pobyt to dnes už zďaleka nestačí. Plánovať musíte do najmenších detailov, či už ide o celkovú bezpečnosť destinácie, ale aj bezpečnosť vašu a vašej batožiny.

07.06.2015 07:00
cestovanie, dievča, vlak, metro, poistenie,... Foto:
Cestovné poistenie nie je také nákladné vzhľadom na svoju krátkodobosť, aby ho niekto opomenul.
debata

„Zdravotné poistenie si netreba zamieňať za cestovné. Veľa ľudí berie za samozrejmosť, že sa pred cestou do zahraničia zdravotne poistí, no tým vec berie za vybavenú. Bez ohľadu, či si dovolenku človek plánuje sám, alebo s cestovnou kanceláriou, mal by byť aj cestovne poistený,“ konštatuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

Pri výbere poistenia do zahraničia je potrebné si uvedomiť, čo všetko má kryť, a zistiť, čo nekryje – teda aké sú výluky poistenia. Týka sa to najmä prípadov, ak ste fanúšikom extrémnych športov, prípadne sa dlhodobo liečite na nejakú chorobu.

Poistka by určite mala kryť náklady na ochranu pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia, úrazu, ale aj smrti a potreby prevozu ostatkov z cudziny domov, ak dôjde k úmrtiu (repatriácia).

Pokiaľ ide o lekárske ošetrenie, dobre si prezrite, do akej miery ho poisťovňa hradí. Napríklad ak vás rozbolí viac ako jeden zub, či si opravu nezaplatíte aj z vlastného vrecka.

„Rovnako, ak máte uzatvorené životné a úrazové poistenia, mali by ste si so svojím finančným agentom alebo priamo v poisťovni preveriť rozsah úkonov a javov, ktorého sa poistka týka a súčasne aj výluky, teda si dať výslovne vysvetliť, čoho sa zmluva netýka,“ upozorňuje Huttová.

Dnes je už nevyhnutné mať poistenú aj dopravu, batožinu a cennosti, ktoré si na cestu beriete, a to pred poškodením, stratou či odcudzením. Bežné cestovné poistenie napríklad v prípade zrušenia zájazdu zo strany cestovnej kancelárie ponúka náhradu vrátením peňazí.

No je potrebné sa presvedčiť, či vám vrátia zaplatené peniaze aj v prípade, že tesne pred cestou ochoriete a nebudete môcť na zájazd nastúpiť.

„Vhodné je obrátiť sa na finančného agenta s potrebou zabezpečiť komplexné cestovné poistenie aj pre prípad, že zlyhá nielen cestovná kancelária, ale napríklad aj účastník zájazdu, a to z akýchkoľvek dôvodov.

Osobitne je potrebné riešiť zdravotné a životné poistenie, ktoré je možné dohodnúť aj pre prípad krátkodobého pobytu v cudzine,“ dodáva.

Ak nepozeráte každý večer správy, minimálne pred cestou je potrebné zaostriť pozornosť na región, kam chcete cestovať. Na stránke rezortu zahraničných vecí si treba všímať, či sa odporúča do danej destinácie cestovať.

Ak sa odporučenie ministerstva necestovať síce netýka priamo letoviska, ale zvyšku krajiny už áno, poisťovňa vám nie je povinná prípadné škody uhradiť, ak letovisko opustíte a stanete sa terčom násilia v krajine.

Obzvlášť potrebné je myslieť na deti, ktoré s vami cestujú a potrebujú opateru.
Darina Huttová, generálna tajomníčka AFISP

Krach cestovnej kancelárie je stresujúca záležitosť, či už sa o ňom dozviete tesne pred príchodom, či dokonca pri príchode do letoviska, kde vás hotel z dôvodu neuhradenia peňazí cestovkou odmietne ubytovať, alebo sa tú správu dozviete cestou na letisko.

„V každom prípade, kým dôjde k ukončeniu vymáhania škôd z krachu, potrebné je vedieť si zabezpečiť náhradné ubytovanie a návrat domov z vlastných prostriedkov. Obzvlášť potrebné je myslieť na deti, ktoré s vami cestujú a potrebujú opateru,“ upozorňuje Darina Huttová. V prvom rade je dôležité mať pri sebe kontakt na slovenský zastupiteľský úrad najbližší k danej destinácii.

Ten napomôže pri riešení situácie minimálne organizačnými radami. „Nevyhnutné je mať pri sebe dostatočnú peňažnú rezervu na úhradu neočakávaných nákladov. Pre prípad krachu cestovnej kancelárie je dôležité sa zaujímať o možné náhradné ubytovanie a najlacnejšiu dopravu pre odchod z dovolenkovej destinácie domov. Je potrebné sa pripraviť na úkony vymáhania náhrady za krach cestovnej kancelárie po návrate domov, ktoré sú časovo náročné a predstavujú aj nápor na nervy. Navyše aj poistenie cestovných kancelárií pred krachom nemusí byť dostatočné pre náhradu poškodeného. Odporúčame preto vybrať si osvedčené cestovné kancelárie s tradíciou a overiť si rozsah ich vlastného poistenia,“ vysvetľuje Huttová.

Klient má právo sa sťažovať a cestovná kancelária má sťažnosť vyriešiť do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní oznámiť, ako sťažnosť bude riešiť a definitívne ju vyriešiť do 60 dní.
Darina Huttová, generálna tajomníčka AFISP

Platí zásada, že cestovná kancelária má dodať to, čo bolo predmetom ponuky. V praxi často dochádza k zámene počtu hviezdičiek zájazdu alebo destinácie s počtom hviezdičiek hotela, v ktorom sa ubytovanie má rezervovať.

„Je potrebné pri objednávke zájazdu presne overiť kategóriu hotela a počítať najmä v orientálnych destináciách, že úroveň služieb bude v skutočnosti o hviezdičku nižšia než sú zvyknutí napríklad na Slovensku,“ hovorí Huttová.

„Klient má právo sa sťažovať a cestovná kancelária má sťažnosť vyriešiť do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní oznámiť, ako sťažnosť bude riešiť a definitívne ju vyriešiť do 60 dní,“ dodáva.

To je však väčšinou lehota presahujúca trvanie pobytu. Ujasnite si preto, akú úroveň služieb si objednávate.

„Bez ohľadu na to však vždy musí byť zabezpečená čistota a hygiena ubytovania. Hmyz v hromadnom výskyte, špinavá posteľná bielizeň či neupratané izby sú dôvodom na sťažnosť a požadovanie náhrady škody,“ upozorňuje generálna tajomníčka asociácie AFISP.

Rada na záver znie: organizujte si dovolenku len v rozsahu svojich finančných možností a vždy majte na pamäti potrebu finančnej rezervy v rozsahu až 100 percent. Ide o náklady na cestu a ubytovanie počas dovolenky pre prípad vzniku neočakávaných škodových udalostí.

Cestovná kancelária má dodať to, čo bolo... Foto: SHUTTERSTOCK
rodina, dovolenka, pobalení, otec, mama, deti, plávanie, koleso, plutvy, batožina, cesta, cestovanie, letná dovolenka, slnenie, opaľovanie, potápanie, Cestovná kancelária má dodať to, čo bolo predmetom ponuky.

„Je vhodnejšie odložiť cestu do zahraničí na obdobie, keď bude takýmito prostriedkami disponovať a do tejto doby si organizovať tzv. domácu dovolenku,“ konštatuje Huttová.

Cestovné poistenie nie je také nákladné vzhľadom na svoju krátkodobosť, aby ho niekto opomenul. „Aj pri domácich pobytoch v horách odporúčame osobitné poistenie pre prípad potreby využitia horskej záchrannej služby pri úraze alebo usmrtení. Prevoz raneného alebo mŕtveho človeka z prostredia neprístupného pre autá a prístupného len pre leteckú techniku je finančné náročný. To môže spôsobiť mimoriadne vysoký zásah do rozpočtu, hoci poistenie pre takýto prípad je len páreurový náklad,“ vysvetľuje Darina Huttová.

Ako dodáva, zásadne neodporúča zadlžiť sa pre dovolenku, ak nie je isté, že v budúcnosti pôžičku splatíte bez problémov.

„Nákladov na poistenie sa báť netreba, rozhodne však odporúčame, aby si pred cestou cestovné a zdravotné poistenie konzultovali občania nielen s cestovnou kanceláriou, ale aj s finančným agentom, ktorý urobí presné zistenie potrieb klienta pred cestou a ponúkne potrebné zabezpečenie vzhľadom na charakter cesty a poistenie,“ dodala.

Komu sa oplatí celoročné a komu krátkodobé cestovné poistenie

 • Pri krátkodobom a celoročnom cestovnom poistení nejde len o cenu. Rozhoduje dĺžka pobytu a benefity ponúknuté poisťovňou.
 • Ceny celoročného cestovného poistenia v poslednom období výrazne klesli. Aktuálne sa dá na trhu cestovne poistiť na celý rok už od 18 eur.
 • Základné krytie pritom predstavuje poistenie liečebných nákladov – ošetrenie v ambulancii a hospitalizáciu. Výška finančného krytia a rozsah zahrnutých služieb závisia od poisťovne. Na trhu možno nájsť aj bezlimitné krytie, minimálne však vo výške 60 000 eur.
 • Bežne sa cena pohybuje okolo jedného eura na deň. Celoročné poistenie sa tak stáva zaujímavé pre každého, kto trávi v zahraničí viac ako 20 dní.
 • Dnes už nie je problém, ak sa zabudnete pred cestou poistiť, vďaka internetu a mobilným technológiám uzavriete cestovné poistenie v podstate kedykoľvek a kdekoľvek. Poisťovne už nevyžadujú uzavretie poistenia v SR ani fyzické podpisovanie zmlúv.
 • Krátkodobé poistenie je výhodné pre príležitostných cestovateľov, ktorí presne vedia, kedy odídu a kedy sa vrátia. Oplatí sa aj cestovateľom do vzdialených, exotických, a teda z pohľadu poistenia drahších destinácií.
 • Naopak, rodiny, ktoré cestujú často za hranice na nákup potravín, pohonných hmôt alebo len tak na výlety, určite ocenia pohodlie, ktoré im celoročné poistenie ponúka. Rodinné poistenie pritom automaticky zahrnie do krytia aj novonarodené deti.
 • Okrem liečebných nákladov sa bežne pripoisťuje napríklad batožina alebo zodpovednosť za spôsobenú škodu nielen na majetku, ale aj zdraví. Dôležité je poznať rozsah poistenia a asistenčných služieb.
 • Správne nastavené cestovné poistenie vám ušetrí veľmi veľa starostí s prevozom pacienta, ubytovaním rodinných príslušníkov, dopravou na Slovensko a sprístupní vám starostlivosť aj v súkromných klinikách.
 • Všeobecné zdravotné poistenie, na ktoré stačí bezplatný európsky preukaz zdravotného poistenia, kryje ošetrenie a hospitalizáciu v krajinách EÚ, EHP a vo Švajčiarsku, no len vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Európsky zdravotný preukaz nehradí spoluúčasť poistenca, tú si musí zaplatiť pacient v rovnakej výške ako domáci poistenci.
 • Aj pri komerčnom poistení sa treba pripraviť na to, že niektoré lieky alebo zákroky treba uhradiť v hotovosti. Následne však možno tieto náklady vydokladovať poisťovni a žiadať od nej zaplatenie.
 • Pri komerčnom poistení treba ešte pamätať na časové obmedzenia. Celoročné poistenie totiž väčšinou, napriek svojmu názvu, neplatí celý rok. Poisťovne určujú maximálnu dĺžku jedného výjazdu. Štandardne ide o dobu 90 dní.

Ako uzatvoriť zmluvu s poisťovňou?

Krok 1: Čo si poistiť?

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je základ, pokrýva ambulantné ošetrenie úrazov či ochorení, lieky, prípadne prepravu do a zo zdravotníckeho zariadenia a pobyt v nemocnici, vo vážnych prípadoch aj prepravu na Slovensko. Osobitnou časťou je ošetrenie zubov.

„Poistenie nekryje skrášlenie chrupu, vzťahuje sa výlučne na odstránenie bolestivých stavov. Medzi poisťovňami sú rozdiely, napríklad či zaplatia amalgámovú alebo keramickú plombu,“ hovorí Janka Pracharová z OVB Allfinanz Slovensko

Čo sa rozhodne odporúča, je tiež poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Chráni vás pred najvyššími nákladmi: ak zrazíte niekoho motorkou alebo požičaným člnom, môže sa odškodné v zahraničí vyšplhať do astronomických súm.

„V praxi som sa stretla s tým, že nemeckí rodičia využili fakt, že Slovenka narazila pri lyžovaní do ich dcéry a okrem horibilnej sumy za liečenie a rehabilitáciu 110-tisíc eur cez súd vymohli ďalších 80-tisíc eur ako náhradu za duševnú ujmu. Podobný prípad sa môže stať aj pri športovaní v lete. Preto si k liečebným nákladom určite treba kúpiť aj poistenie zodpovednosti,“ odporúča Pracharová.

Krok 2: Aké aktivity si poisťujem?

Je rozdiel, či sa idete slniť na pláž a obdivovať pamiatky, alebo sa chystáte na splav divokej rieky, vysokohorskú turistiku či potápanie. Poistenie športov má logicky vyššiu sadzbu, neoplatí sa však podvádzať.

Ak poisťovňa zistí, že ste k úrazu prišli pri náročnom športe alebo v rizikovej oblasti a nemali ste uzatvorené poistenie pre športové aktivity, nezaplatí vám z nákladov ani cent.

V rizikových oblastiach netreba zabudnúť na pripoistenie núdzovej evakuácie, pátracej a záchrannej činnosti: Samozrejmosťou je tiež výber správnej územnej platnosti (Česká republika, Európa alebo Svet).

Krok 3: Kde sa dá poistiť?

Cestovné poistenie sa dá uzavrieť pohodlne a za pár sekúnd tromi spôsobmi: cez SMS, webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu či osobne v pobočke.

Na webe má väčšina poisťovní pripravené balíčky so základným a rôznymi doplnkovými druhmi poistenia. V niekoľkých krokoch sa dostanete k spísaniu zmluvy a po zaplatení vám príde potvrdenie na mail alebo telefón.

Pri SMS je to ešte jednoduchšie: poisťovňa vám esemeskou pošle návod, vy si vyberiete druh poistenia a účet vám príde vo faktúre za telefón. „Výhodou mobilnej aplikácie pre smartfóny je zase prehľadnosť. Vedľa seba vidíte cenník aj rôzne možnosti poistenia a pohodlne si vyberiete tú najvhodnejšiu. Platba funguje rovnako ako pri esemeske cez faktúru. V čom sa líšime od iných poisťovní, je možnosť uzatvoriť poistenie aj cestou na dovolenku, čiže aj v deň odchodu,“ vysvetľuje Marcela Kukučková, vedúca oddelenia vývoja produktov cestovného poistenia Union poisťovne.

On-line poistenie začína platiť okamihom zaplatenia poistného (ale pozor, je to deň pripísania zaplatenej sumy na účet poisťovne, čo môže byť až 1 deň neskôr po tom, čo zadáte prevod).

Výnimka platí, ak ste poistenie uzatvorili cez víkend alebo sviatok: vtedy sa za deň zaplatenia poistného považuje deň zadania požiadavky na platbu.

SMS poistenie do zahraničia platí už do dvoch hodín od uzatvorenia, pri poistení na Slovensko okamžite po jeho uzatvorení.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #poistenie #zdravotné poistenie #úrazové poistenie #cestovné poistenie