Vihorlatské múzeum pripravilo zážitkový vzdelávací cyklus pre školy

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo pre školy od začiatku novembra zážitkový vzdelávací cyklus O artefaktoch a dejoch minulosti trocha inak. Cyklus prednášok, výstav, diskusií a praktických aktivít je určený školskej mládeži všetkých vekových kategórií - žiakom základných a stredných škôl a žiakom v školských kluboch. Vzdelávacie podujatia v disciplínach geológia, etnografia, história a archeológia sa budú konať od 2. novembra do 9. decembra v rámci dlhodobého múzejného projektu objektového učenia v múzeu pod názvom Ku koreňom, tradíciám, hodnotám.

03.11.2022 14:25
kaštieľ, Humenné Foto:
Kaštieľ v Humennom.
debata

Ako informovala Jana Fedičová z Vihorlatského múzea v Humennom, pre žiakov ponúkne múzeum štyri vzdelávacie okruhy s dôrazom na regionálne aspekty prírodných pomerov, významné udalosti najstaršej i novšej regionálnej histórie a spoznávanie a upevňovanie prvkov tradičnej regionálnej kultúry.

„Výber vzdelávacích tém, doplnený o praktické činnosti s pramennými informáciami, múzejnými zbierkovými predmetmi a ukážkami múzejných a vedeckých postupov, dopĺňa školské osnovy v odboroch prírodoveda, biológia, geológia a environmentálna výchova, národopis, regionálna kultúra a dejepis so zameraním na najstaršiu a novšiu históriu regiónu,“ vysvetlila Fedičová.

V rámci prezentácie geologického vývinu regiónu majú žiaci možnosť spoznať vznik regionálneho fenoménu – marmarošských diamantov. Najmladší žiaci si zábavnou formou ozrejmia pojmoslovie tradičného remeselného života našich predkov, dejepisné disciplíny ponúkajú hlbší ponor do problematiky pravekého osídlenia regiónu i bojových udalostí prvej svetovej vojny v regióne.

Podujatie je koncipované ako interaktívne spoznávanie regionálnej histórie a tradičnej kultúry s možnosťou učiť sa vlastnou aktivitou, prirodzenou schopnosťou spoznávať, skúmať a kriticky vyhodnocovať získané informácie.

„Základným princípom objektového učenia v múzeu je kombinácia aktívneho učenia a osobného porozumenia. Snahou múzejného projektu objektového učenia je budovať školám v múzejných priestoroch odbornú a kreatívnu platformu k prehlbovaniu školských poznatkov a vytvárať žiakom prostredie k proaktívnemu štúdiu,“ dodala Fedičová.

California, cyklista Čítajte viac Humenné postaví cyklolávku cez Laborec za takmer 1,88 milióna eur Odesa, Ukrajina Čítajte viac Svetoznáme delfinárium, lunapark pri mori... Dnes sú pláže Odesy zamínované a hotelieri zničení
debata chyba
Viac na túto tému: #Humenné